Oprogramowanie
Copyright  2008 by
"ELEKTROBO"
All Rights reserved
biuro@elektrobo.com.pl
Centrum Kas Fiskalnych
Systemy Wspomagania Sprzedaży i Rezerwacji
ElektroMi
Prosta, funkcjonalna, łatwa obsługa
Duża szybko¶ć przegl±dania danych i wykonywania dowolnych raportów
Wielodostęp do danych systemu, Programowa kontrola wprowadzanych danych
Współpraca z urz±dzeniami fiskalnymi, logistyka, kody kreskowe, kolektory danych,
eksport i import danych, Łatwy i szybki sposób archiwizacji danych (kopie bezpiecze
ństwa), zrzuty dla potrzeb Księgi Handlowej, Generowanie danych dla sklepu internetowego, Programowa obsługa lojalno¶ciowych kart klienta.
Deklaracja specjalnych promocji np. typu: "Kolejny towar za 1gr."
Jeste¶my autorami następuj±cych programów:
ElektroMi POS dla kas komputerowych
Współpraca z programem ElektroMi
Współpraca z drukarkami fiskalnymi
Możliwo¶ć pracy ONLINE jak i OFFLINE
Możliwo¶ć ¶cisłej kontroli stanów magazynowych i utargu
Zrzuty dla potrzeb Księgi Handlowej
ElektroMi-Kol dla kolektora Cipher 8300
Współpraca z programem ElektroMi
Kontrola stanów magazynowych na ż±danie
Możliwo¶ć wykonywania inwentaryzacji
Możliwo¶ć generowania dokumentu dostawy
Możliwo¶ć generowania faktur
Możliwo¶ć generowania przesunięć międzymagazynowych
ElektroMi Gastronomiczne
Kompleksowa obsługa restauracji
Współpraca z drukarkami fiskalnymi
Współpraca z drukarkami kuchennymi
Generowanie raportów stanowiska i drukarki fiskalnej
Współpraca z programem ElektroMi
Zrzuty dla potrzeb Księgi Handlowej
Nasz SYSTEM KOMPUTEROWY w pełni sprawdził się w dużych sklepach, typu Super Market jak również w małych, posiadaj±cych jedno stanowisko kasowe. System może obsługiwać pojedyncze jednostki jak również obsługiwać sieć rozproszon± tj. centrala + filie. W jednostkach takich system daje nieograniczone możliwo¶ci w dostępie do wszystkich danych niezbędnych dla prowadzenia wła¶ciwej działalno¶ci handlowo - gospodarczej. Pragniemy w tym miejscu szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że prowadzenie działalno¶ci handlowej wspomaganej naszym systemem uszczelnia system sprzedaży, który jest pod kontrol± komputera, jak również stwarza możliwo¶ci racjonalnego dokonywania zakupu oraz przesunięć towarów handlowych. System posiada wiele innych zalet, które trudno w kilku słowach wyeksponować, a do których klient sam dociera w bardzo krótkim czasie po wdrożeniu.
ElektroMi Hotel
Kompleksowa obsługa hotelu
Współpraca z drukarkami fiskalnymi
Współpraca z programem ElektroMi
Współpraca z Elektromi Gastronomiczne
Zrzuty dla potrzeb Księgi Handlowej
ElektroMi Rezerwacje
Kompleksowa obsługa rezerwacji jednorazowych i stałych dla dowolnych obiektów: sportowych, rekreacyjnych, gabinetów lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych, spa, itp..
Współpraca z drukarkami fiskalnymi, rozliczenia, fakturowanie,
Współpraca z programem ElektroMi
Zrzuty dla potrzeb Księgi Handlowej
Obejrzyj jak prosta jest obsługa Elektromi Hotel

Wielko¶ć pliku ok. 1,5 MB
Wielko¶ć pliku ok. 500 KB
.pdf
Popup window
Popup window
Popup window
Zarezerwujmy pokój...
Wystawmy fakturę...
Popup
window
lub obejrzyj w formacie .pdf
ElektroMi Przedszkole
Kompleksowa obsługa pobytu w przedszkolu
Rejestracja obecno
ci przy użyciu czytników wej¶cia i wyj¶cia lub ręczna
Rejestr pobytu w przedszkolu z możliwo
ci± podziału na grupy
Zestawienie miesięczne pobytu dla potrzeb jednostek samorz
±dowych
Rozliczenia finansowe pobytu w okresach płatnych
Raporty płatno
ci i zaległoci

ElektroMi Dotykowy Terminal Piekarni wydawanie, fakturowanie
Kompleksowa obsługa producji oraz wydawania z wykorzystaniem terminala dotykowego
Planowanie produkcji oraz zapotrzebowanie surowców do produkcji
Gospodarka magazynowa wyrobów gotowych oraz składników do produkcji

Obejrzyj jak prosta jest obsługa Terminala
Wydajmy pieczywo...
Wydawanie towaru na kierunki z automatyczn± generacj± dokumentów wyj¶ciowych na podstawie zamówień
Współpraca z drukarkami fiskalnymi
Gospodarka zwrotów
Współpraca z programem zarz
±dzaj±cym ElektroMi

ElektroMi-Pralnia
Stanowisko samodzielne
Rejestracja przy użyciu monitora dotykowego
lub normalnej klawiatury.
Przyjmowanie usług.
Drukowanie potwierdzeń i bonów identyfikuj
±cych.
Współpraca z drukarkami fiskalnymi.
Możliwo¶ć fakturowania.
Copyright  2008 by
"ELEKTROBO"
All Rights reserved
biuro@elektrobo.com.pl
 
Jeste¶my z Wami od 1988 roku !
tel: 12 648 10 55 | kom: 606 222 646 | email: biuro@elektrobo.com.pl