Centrum Kas Fiskalnych
Systemy Wspomagania Sprzedaży i Rezerwacji
Kasa Samoobsługowa
W trakcie obsługi klient informowany jest o wykonywanych czynno¶ciach komunikatami wy¶wietlanymi na monitorze. Towarzysz± temu informacje głosowe, co niew±tpliwie jest dużym ułatwieniem. Przyznacie Państwo, że jest to bardzo proste.
Copyright  2008 by
"ELEKTROBO"
All Rights reserved
biuro@elektrobo.com.pl
Charakterystyka:
Maksymalne wymiary:
Wysoko¶ć:           140 cm
Szeroko¶ć:           142 cm
Głęboko¶ć:             80 cm
Modułowa konstrukcja
- Półka na koszyk
- Jednostka centralna
- Waga kontrolna z pojemnikiem na produkty

Dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji możemy zmontować urz±dzenie w sposób lewostronny b±dĽ prawostronny, w zależno¶ci od tego w jakim ci±gu kasowym klient potrzebuje ustawić kasę samoobsługow±. Taka konstrukcja umożliwia również ustawienie dwóch kas samoobsługowych lewo i prawostronnej plecami do siebie dzięki czemu oszczędzamy miejsce i możemy dowolnie aranżować wnętrze sklepu.
Oprogramowanie:
Kasa samoobsługowa może pracować na trzy różne sposoby ze względu na zainstalowane oprogramowanie.
1. Jako samodzielne niezależne stanowisko Kasa Samoobsługowa
Stanowisko wymaga wprowadzenia listy towarowej wraz z cenami. Firma Elektrobo zapewnia pomoc we wprowadzeniu tych danych

2. Jako stanowisko kasowe współpracuj±ce z systemem ElektroMi:
Stanowisko pobiera dane z głównego sieciowego programu zarz±dzaj±cego ElektroMi

3. Jako stanowisko kasowe współpracuj±ce z innymi systemami
Stanowisko pobiera dane z programu zarz±dzaj±cego poprzez dodatkowy sprzęg stanowiska
z programem zarz±dzaj±cym


Oferta handlowa:
Cena stanowiska uwarunkowana jest indywidualnymi uzgodnieniami z klientem.
Każdy klient traktowany jest indywidualnie i ¶ci¶le według jego potrzeb konstruowana jest oferta.
Tworzymy rozwi±zania "szyte na miarę". Oferujemy atrakcyjne warunki zakupu w leasingu.
Zapraszamy na rozmowę, demonstrację i zakup
Prezentujemy Państwu pierwsz± polsk± Kasę Samoobsługow±. Kasa została zaprojektowana, zmontowana i wyposażona w niezbędne urz±dzenia przez nasz± firmę. Jest to kasa, która jest obsługiwana samodzielnie przez klientów, którzy w sklepie, markecie lub innej placówce handlowej dokonuj± zakupów.
Klient na stanowisku kasowym skanuje zakupione towary i wkłada je do pojemnika zamontowanego na kontrolnej wadze. Kasa sprawdza zgodno¶ć zeskanowanego produktu z parametrami zapisanymi w systemie kasowym. Poprawna identyfikacja towaru umożliwia klientowi skanowanie kolejnych towarów. Po zeskanowaniu wszystkich towarów klient wybiera opcję zapłaty, po wyborze której następuje aktywacja modułu zapłaty. W przypadku wyboru zapłaty kart±, klient dokonuje płatno¶ci przy użyciu karty płatniczej, a system weryfikuje poprawno¶ć przeprowadzanej transakcji. W przypadku wyboru zapłaty gotówk±, klient wprowadza banknoty i/lub monety do stanowiska. Je¶li wpłata przekracza warto¶ć zakupionego towaru, kasa wylicza resztę i wypłaca j± klientowi. Zakończeniem obsługi klienta jest wydruk paragonu fiskalnego. Klient zabiera paragon i pakuje odłożone w pojemniku towary. Teraz kasa może obsłużyć następnego klienta.
Jeste¶my z Wami od 1988 roku !
tel: 12 648 10 55 | kom: 606 222 646 | email: biuro@elektrobo.com.pl
 
Copyright  2008 by
"ELEKTROBO"
All Rights reserved
biuro@elektrobo.com.pl