Centrum Kas Fiskalnych
Systemy Wspomagania Sprzedaży i Rezerwacji
Zapłata gotówką   Zapłata kartą płatniczą
to podstawowe funkcje realizowane przez urządzenie do samodzielnej zapłaty (moduł płatności) obsługiwane przez klienta.
Samodzielna zapłata klienta
Pojemnik na resztę wydawaną w monetach
Wyświetlacz dla klienta
Informacja o kwocie zapłaty, aktualnej wpłacie i reszcie do wydania
Szczelina do wprowadzania i wydawania banknotów
PinPad z wyświetlaczem  (wprowadzanie PIN-u) kontroler operacji
Szczelina czytnika karty płatniczej
Wrzutnik monet
Obsługa klienta: (działanie klienta)
W przypadku zastosowania typu 2 klient po zakończeniu zakupu jest informowany przez sprzedającego o wartości zapłaty za kupowany towar. Sprzedający na stanowisku obsługi rejestruje zamawiany towar przez klienta i przygotowuje go do wydania. Po zakończeniu rejestracji informuje klienta o wartości sprzedaży pytając klienta o formę płatności. W zależności od deklaracji klienta aktywuje odpowiednią grupę urządzeń w module zapłaty odpowiadającą deklaracji formy zaplaty. Pozytywne zakończenie procesu zapłaty przez klienta jest sygnalizowane sprzedającemu, który wydaje wydrukowany paragon fiskalny, a w przypadku płatności kartą płatniczą również potwierdzenie zapłaty kartą a następnie wydaje zakupiony i zapłacony towar. Sprzedający jest informowany na bieżąco o procesach wykonywanych przez moduł zapłaty. W zależności od złoszonej nieprawidłowości stosownie reaguje. Np. wystąpiła odmowa zapłaty kartą. W tej sytuacji Sprzedający może uaktywnić zapłatę gotówką lub anulować transakcję sprzedaży.
Deklaracja formy zapłaty powoduje aktywację odpowiednich urządzeń modułu zapłaty. Gdy zadeklaruje gotówkę aktywowane są urządzenia płatnicze, jeśli zadeklaruje kartę płatniczą zostają aktywowane czytnik kart płatniczych oraz PinPad na wyświetlaczu którego pojawią się komunikaty jakie działania winien podjąć klient. Informacja o dokonanej zapłacie jest przekazywana sprzedającemu. Sprzedający jest informowany na bieżąco o procesach wykonywanych przez moduł zapłaty. W zależności od złoszonej nieprawidłowości stosownie reaguje. Np. wystąpiła odmowa zapłaty kartą. Sprzedający może uaktywnić zapłatę gotówką lub anulować transakcję sprzedaży.
Opis operacji zapłaty gotówkowej został omówiony powyżej.
Realizacja zamówień i dane techniczne
Moduł płatności jest wykonywany pod indywidualne zamówienie. Czas realizacji około 6 tygodni. Warunki pracy, połączenie z modułem sprzedaży, komunikacja to elementy, które wymagają szczegółowych uzgodnień. Funkcje modułu niezależnie od uzgodnień w zakresie komunikacji pozostają niezmienne. Moduł wg typu 1 jest sterowany przez wlasną aplikację, która może współpracować z inną zewnętrzna aplikacja od nośnie przekazywania informacji np. o sprzedaży. Stanowisko płatnicze może być samodzielnym modułem w zakresie sterowania urządzeniami płatniczymi lub sterowany przez aplikację zainstalowaną na stanowisku sprzedaży. Jednak w obu przypadkach stanowisko sprzedaży winno zadać dla modułu płatności wartość do zapłaty oraz odebrać informację o skutku  pozytywnym lub negatywnym wykonanej zapłaty.
Praca modułu płatności
Zasadniczo moduł płatności jest bezobsługowy. Nie wymaga nadzoru osoby dodatkowej. Nadzór sprawuje stanowisko sprzedaży i informuje sprzedającego o pracy modułu płatności. W przypadku zastosowania typu 1 nadzorującym jest klient prowadzący zakup. Oczywistym jest, że w przypadku wystąpienia niesprawności modułu jest wymagana interwencja. W przypadku niesprawności wymagającej interwencji serwisu, można wyłaczyć moduł płatności i kontynuować sprzedaż w sposób konwencjonalny. W celu przygotowania modułu do pracy należy fizycznie wprowadzić monety i banknoty w ilości potrzebnej dla bezpiecznego wydawania reszty. Czasami zachodzi potrzeba bieżącego uzupełnienia środków płatniczych lub ich wypłacenia, gdy moduł zasygnalizuje taką potrzebę. Procesami przygotowania modułu do pracy steruje odpowiednia opcja aplikacji. Moduł prowadzi samodzielne rozliczenie środków platniczych. Raport finansowy oraz stan zasobów środków platniczych jest drukowany przez drukarką fiskalną. Ta sama drukarka drukuje kwity wpłat i wypłat środków płatniczych realizowanych przez obsługę modułu.
Copyright  2008 by
"ELEKTROBO"
All Rights reserved
biuro@elektrobo.com.pl
 
Jesteśmy z Wami od 1988 roku !
tel: 12 648 10 55 | kom: 606 222 646 | email: biuro@elektrobo.com.pl
Copyright  2008 by
"ELEKTROBO"
All Rights reserved
biuro@elektrobo.com.pl
Oferujemy dwa typy urządzeń samoobsługowej zapłaty przez klienta:
1. zapłata upoważniająca do wydania towaru za który klient zapłacił,
2. zapłata za towar który klient otrzymał..
Przeznaczenie:
Typ pierwszy znajdzie zastosowanie np. w gastronomii, barach szybkiej obsługi i jednostkach w których można otrzymać wcześniej wybrany towar(y), zapłacić za niego a następnie otrzymać wybrany(e) i zapłacone towary na podstawie bonu (zamówienia) potwierdzającego wcześniejszą zapłatę. Rola sprzedawcy ogranicza się jedynie do wydania towaru(ów).
Typ drugi, gdy chcemy, aby sprzedawca nie miał kontaktu z zapłatą. Taka sytuacja występuje w jednostkach sprzedających niepakowane pieczywo, ciastka, mięso itp. W związku z przepisami zabraniającymi, aby sprzedawca miał bezpośredni kontakt z pieniędzmi sprzedając jednocześnie artykuł spożywczy niepakowany wielu handlowców jest zmuszonych do wydzielenia stanowiska płatniczego obsługiwanego przez dodatkową osobę. Zamiast tworzyć dodatkowe stanowisko sprzedaży spełniające powyższy przepis proponujemy wpłatomat. Sprzedawca jedynie rejestruje sprzedaż, wydaje towar i informuje klienta o wartosci zakupu. Za zakupiony towar klient płaci sam. Samodzielną zapłatę realizuje przedstawiony poniżej moduł płatności.

 
Poniżej prezentujemy oba typy urządzeń:
Monitor dotykowy dla wybory towarów
Skaner opcjonalnie
Pojemnik na resztę
Wrzutnik monet
Szczelina do wprowadzania i wydawania banknotów
Drukarka fiskalna dla paragonów, potwierdzeń i bonów(zamówień)
PinPad programowalny samoobsługowy
(czytnik kart płatniczych)
Typ 1
Typ 2
W zmodernizowanym modelu wbudowany czytnik wraz z pin padem został zastąpiony pinpadem programowalnym jak w rysunku typu 1
W przypadku zastosowania typu 1, klient poprzez dotyk ekranu uruchamia aplikację. Uruchomiona aplikacja wyświetla komunikaty oraz sygnalizuje komunikatem głosowym o poszczególnych krokach jakie powinien wykonać klient, aby mógł wybrać oczekiwany towar. Towar jest wyświetlony w postaci ikony. Poprzez kliknięcie w ikonę wybieramy towar, który zamierza kupić. Po dokonaniu wyboru towaru(ów) do zakupu kończy wybór przechodząc do wybory płatności. Wybiera płatnośność gotówkową lub kartą płatniczą. Jeśli wybrał gotówkę, aktywują się urządzenia płatnicze, wprowadza banknoty i/lub wprowadza monety. System informuje o koniecznej dopłacie lub zakończeniu wpłaty. Bez znaczenie jest kolejność wprowadzania monet i banknotów. Jeśli moduł stwierdzi, że wpłacono kwotę równą wartości zapłaty lub przewyższającą tą zapłatę urządzenia płatnicze nie zezwolą na dalsze wprowadzanie banknotów lub monet. Jeśli wpłata jest większa od kworty zapłaty stanowisko wydaje resztę.
Moduł wydaje resztę w następującej kolejności. Najpierw wydawane są banknoty, po nich wydawana jest reszta w nominałach 5zł, 2zł, 1zł, 50gr, 20gr, 5gr, na końcu wydawanę są grosze o nominale 1gr. Jeśli wybrał płatność kartą, system aktywuje PinPada, wprowadza do PinPada kwotę zapłaty, klient czyta kartę, wprowadza PIN i czeka na potwierdzenie transakcji. Stosowne komunikaty o realizacji zadania wyświetlane są na wyświetlaczu PinPad-a i monitorze. Po zakończeniu procesu zapłaty drukarka fiskalna drukuje paragon (w przypadku zapłaty kartą - potwierdzenie zapłaty), a następnie drukuje bon (Zamówienie), które upoważnia do odbioru towaru(ów).
Zapraszamy na rozmowę, demonstrację i zakup